Cebularz

Cia­sto:

50 g świe­żych droż­dży
1 łyżka cukru
500 g mąki
1 szklanka cie­płego mleka
1 jajko
2 łyżeczki soli
60 g masła

Droż­dże wymie­szać z cukrem, 2 łyżkami mąki i czę­ścią cie­płego mleka. Pozo­sta­wić do wyrośnięcia.

Roz­pu­ścić masło z resztą mleka. Wyro­śnięty roz­czyn wraz z cie­płym mle­kiem i masłem dodać do mąki z solą. Jajko roz­trze­pać widel­cem i dodać do pozo­sta­łych skład­ni­ków, zosta­wia­jąc 1 łyżkę na posma­ro­wa­nie brze­gów cebularzy.

Wyro­bić cia­sto tak aby odsta­wało od ręki, w razie potrzeby dodać tro­chę mąki. Pozo­sta­wić do wyrośnięcia.

Cebula z makiem:

2 duże cebule
3 łyżki maku
1 łyżeczka soli
2 łyżki oleju

Cebulę pokroić w kostkę, pod­sma­żyć na oleju aż do uzy­ska­nia zło­tego koloru. Wymie­szać z makiem, dopra­wić solą.

Po wyro­śnię­ciu cia­sto podzie­lić na małe kuleczki. Każdą część ufor­mo­wać w dło­niach tak żeby powstał dołe­czek na uło­że­nie cebuli. Wyło­żyć na cienko wysma­ro­wa­nej ole­jem bla­sze do pie­cze­nia. Brzegi plac­ków posma­ro­wać odło­żo­nym jaj­kiem. Roz­ło­żyć cebulę z makiem. Zosta­wić do wyro­śnię­cia (30 — 60 minut). Piec przez 20 — 25 minut w 185 stop­niach C na złoty kolor.