Sernik z musem z mlecznej czekolady

Skład­niki:

Spód:
190 g cia­ste­czek (typu Pie­gu­ski np. z cze­ko­ladą i orze­chami)
50 g masła

Tor­tow­nicę o śred­nicy ok.25 cm z odpi­naną obrę­czą wyło­żyć papie­rem do pie­cze­nia.
Cia­steczka zmie­lić i następ­nie dodać masło. Chwilę mik­so­wać. Gotową masę wyło­żyć na dno bla­chy wyrów­nu­jąc powierzchnię.

Pie­kar­nik nagrzać do 180 stopni C.

Masa serowa (skład­niki powinny mieć tem­pe­ra­turę pokojową):

500 g zmie­lo­nego twa­rogu (uży­łam naj­tań­szego zmie­lo­nego sera firmy Tesco — masa serowa wyszła bar­dziej kre­mowa i mokra)
500 g mascar­pone
1,5 szklanki cukru
1 łyżka cukru wani­li­no­wego
3 łyżki mąki ziem­nia­cza­nej
5 jajek

Do malak­sera wło­żyć ser, mascar­pone, cukier, cukier wani­li­nowy i mąkę ziem­nia­czaną. Mik­so­wać na śred­nich obro­tach na jed­no­litą masę. Doda­wać po jajku, mik­su­jąc na mniej­szych obro­tach po każ­dym doda­nym jajku.
Masę wylać do tor­tow­nicy. Piec przez 15 minut w 180 st. C, następ­nie zmniej­szyć tem­pe­ra­turę do 120 st. C i piec przez kolejne 90 minut, do czasu aż masa serowa się zetnie.
Ser­nik może mocno uro­snąć, ale wróci do wła­ści­wej wysokości.

Na wierzch masy serowej:

400 g śmie­tany gęstej kwa­śnej 12%
1 łyżka cukru wanilinowego

Ser­nik wyjąć z pie­kar­nika i odcze­kać około 10 minut aż powierzch­nia się wyrówna. Wyło­żyć śmie­tanę 12% zmie­szaną z cukrem wani­li­no­wym. Piec ponow­nie przez 15 minut w 120 stop­niach C.

Gotowy ser­nik wyjąć z pie­kar­nika i ostu­dzić. Na dobrze ostu­dzony ser­nik wyło­żyć mus.

Mus z mlecz­nej czekolady:

2 łyżeczki żela­tyny
300 g mlecz­nej cze­ko­lady
750 ml śmie­tanki kre­mówki 36% lub 30% (w tym 350 ml dobrze schłodzonej)

Żela­tynę wsy­pać do gar­nuszka, wlać 2 łyżki wody i wymie­szać. Odsta­wić do namo­cze­nia na około 15 minut.

Cze­ko­ladę poła­mać na kosteczki i roz­to­pić np. w mikro­fa­lówce uwa­ża­jąc, żeby się nie przypaliła.

400 ml śmie­tanki zago­to­wać w małym garnku. Resztę śmie­tanki wsta­wić do zamra­żarki do szyb­kiego schłodzenia.

Żela­tynę pod­grze­wać na mini­mal­nym ogniu aż cał­ko­wi­cie się rozpuści.

Do żela­tyny doda­wać po łyżce gorą­cej śmie­tanki, żeby ją zahar­to­wać, za każ­dym razem mie­sza­jąc. Następ­nie wlać ją do roz­grza­nej śmie­tanki i dokład­nie wymie­szać do roz­pusz­cze­nia się żelatyny.

Do śmie­tanki dodać roz­to­pioną cze­ko­ladę i wymie­szać na gładką masę. Dokład­nie ostu­dzić mie­sza­jąc od czasu do czasu. Schło­dzić w lodówce.

Resztę zim­nej śmie­tanki (350 ml) ubić na sztywną pianę, dodać ją do ostu­dzo­nej cze­ko­lady i deli­kat­nie wymie­szać łyżką.

Gotowy mus wyło­żyć na ser­nik i wsta­wić do lodówki.

Gdy mus cze­ko­la­dowy stę­żeje obkroić ser­nik nożem i wyjąć go z tor­tow­nicy. Wsta­wić na całą noc do lodówki.